Není pochyb o tom, že tato kniha je nejobsáhlejší multimediální encyklopedií, která kdy byla vydána. Pokrývá všechny oblasti získávání energie z obnovitelných zdrojů od Slunce až po biomasu. Pokud se zajímáte o problematiku trvale udržitelného rozvoje energetiky, nenechte si ujít 220 stran textu plného interaktivních prvků - fotogalerií, videí, 3D modelů, interaktivních schémat, grafů a ilustrací. Čtenář má k dispozici také obsáhlý slovník pojmů (vše pro použití offline), oddíly s kontrolními testy znalostí a kapitolu, která se zamýšlí nad budoucností zelené energetiky. Vše v retina rozlišení, kniha vyžaduje aplikaci iBooks 2.0 a iOS 5.0 a vyšší.

Obsahuje:
 - 30 000 slov
 - 220 stran textu
 - 119 slovníkových hesel

Multimedální obsah:
 - 453 fotografií s popisem
 - 68 ilustrací
 - 20 interaktivních 3D modelů
 - 24 videí
 - 13 interaktivních schémat
 - 15 vědomostních testů s 96 otázkami

Kapitoly:

Energie vody
 - Fyzikální vlastnosti vody
 - Původ energie tekoucí vody
 - Druhy vodní energie a její využitelnost
 - Vodní stavby a díla
 - Vodní turbíny a jejich vynálezci
 - Vodní elektrárny
 - Energie ukrytá v mořích a oceánech
 - Vliv vodní energetiky na životní prostředí

Energie větru
 - Energie proudícího vzduchu
 - Historie využití větrné energie
 - Větrné elektrárny
 - Typy větrných turbín
 - Větrné turbíny a životní prostředí

Solární energie
 - Energie slunečních paprsků
 - Způsoby využití Slunečního tepla
 - Termální princip získávání energie
 - Energetické využití fotovoltaického jevu
 - Solární energetika a životní prostředí

Geotermální energie
 - Teplo z nitra Země
 - Lidé a energie Země
 - Geotermální elektrárny
 - Vliv na životní prostředí

Energie Biomasy
 - Biomasa
 - Rozdělení a zpracování biomasy
 - Biopaliva
 - Energetický potenciál biomasy
 - Biomasa a životní prostředí

Budoucnost obnovitelných zdrojů
 - Rychlý růst energetické spotřeby
 - Budoucnost obnovitelných zdrojů energie
 - Rozvoj obnovitelných zdrojů

More by Simopt